پیشگیری و مراقبت از زخم بستر در خانه

پیشگیری و مراقبت از زخم بستر در خانه زخم بستر، آسیب دردناکی است که به علت فشار طولانی مدت بر روی پوست رخ می دهد. این زخم ها اغلب در نتیجه نشستن و یا دراز کشیدن در یک موقعیت برای مدت زمان طولانی، ایجاد می شود. زخم بستر که به عنوان زخم فشاری شناخته می […]