وکیوم تراپی چیست و چه اثراتی دارد؟

وکیوم تراپی چیست و چه اثراتی دارد؟ وکیوم تراپی که بسته شدن زخم با کمک خلاء (VAC) نامیده می شود، یک روش درمانی استاندارد است که از فشار منفی کنترل شده برای ترمیم زخم ها استفاده می کند. این روش به طور فزاینده از دهه های گذشته برای درمان زخم حاد و زخم مزمن استفاده […]

وکیوم تراپی زخم چیست؟

وکیوم تراپی زخم چیست؟ وکیوم تراپی زخم یک تکنیک درمانی است که از فشار منفی کنترل شده برای ترمیم زخم ها استفاده می کند، تحقیقات بالینی نشان داده که وکیوم تراپی زخم تحقیقات بالینی نشان داده که وکیوم تراپی زخم مواد مسری و مضر را از سطح زخم جدا کرده و در یک سیستم بسته […]