چگونه از زخم بستر مراقبت کنیم

چگونه از زخم بستر مراقبت کنیم زخم بستر یا زخم ناشی از فشار زمانی رخ می دهد که فشار بیش از حد، در یک بازه زمانی طولانی بر روی پوست و بافت بدن وارد شود. این فشار، جریان خون به منطقه را کاهش می دهد. بدون جریان خون کافی، پوست و بافت بدن ممکن است […]