درمان زخم وریدی

درمان زخم وریدی با روش های درمانی مناسب، اکثر زخم های وریدی در طول 3 تا 4 ماه به طور کامل بهبود می یابند. درمان زخم وریدی باید توسط دکتر زخم انجام شود که در روش درمانی فشرده سازی زخم آموزش دیده باشد.     تمیز کردن و پانسمان زخم گام اول این است که […]