درمان سوختگی

درمان سوختگی سوختگی به آسیب بافتی گفته می شود که در پی گرما، تابش بیش از حد خورشید یا دیگر اشعه ها، یا تماس با مواد شیمیایی و الکتریکی حاصل می شود. روش درمان زخم سوختگی، بستگی به محل زخم و شدت آسیب دارد. معمولا آفتاب سوختگی صورت و بدن را می توان در خانه […]

درمان زخم سوختگی

درمان زخم سوختگی سوختگی چیست؟ سوختگی یکی از شایع ترین صدمات خانگی به خصوص در کدکان محسوب می شود. سوختگی با آسیب شدید پوست همراه است که در پی آن سلول های پوستی در ناحیه سوختگی، به طور کامل از بین می رود. انواع سوختگی سوختگی بر سه نوع اصلی تقسیم می شود. سوختگی درجه […]

زخم ناشی از سوختگی

زخم ناشی از سوختگی سوختگی در پی گرما، مواد شیمیایی، تشعشع و یا برق ایجاد می شود که منجر به آسیب های بافتی می شود.     علل بروز زخم سوختگی زخم سوختگی مربوط به گرما، با تماس مستقیم با یک منبع حرارتی خارجی مانند آتش سوزی، مایعات داغ، آب داغ و یا بخار ایجاد […]