انواع زخم بستر

انواع زخم بستر برای درمان زخم بستر لازم است متخصص زخم در ابتدا نوع زخم بستر و شدت زخم را تشخیص داده و طبق آن یک روش درمانی مناسب را انتخاب کند. قبل از عنوان مراحل زخم بستر می خواهیم توضیحی مختصر در مورد اینکه زخم بستر چیست و چه افرادی در معرض خطر ابتلا […]